New Year Wishes in Marathi | 2024

happy new wishes in marathi

आजच्या दुरसंचारित जगात, लोक आपल्या आपल्या प्रियजनांसोबत शारीरिकपणे दूर असू शकतात. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा संदेशे वाचायच्या लोकांना अनुभवायचं की ते शारीरिकपणे एकत्र असताना नसतात. 

सारे विश्वातील लोकांसोबत जोडलेल्या ह्या संदेशांचा आपल्याला आपल्या भावना व्यक्त करायचं की ते सातत्यपूर्णपणे आणि आनंदाने संवाद साधू शकतं. 

एका नविन सुरुवातीचं आत्मविश्वास साधून, आपली भावना व्यक्त करण्याचं आणि सकारात्मकतेत संबंध साधून ह्या नवीन वर्षाची भावना मनावर परत येते.

संपूर्णपणे, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा संदेशे व्यक्तींसाठी एका नविन सुरुवातीचं, त्यांची भावना व्यक्त करण्याचं, आणि सकारात्मक दृष्टिकोनात इतरांस संबंध साधण्याचं माध्यम आहे.

Here are some New Year wishes in Marathi that you can share with your friends and family:


नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! या नववर्षात तुमच्या जीवनात आनंद, सुख, आणि समृद्धी येई, ही माझी कामना.

happy new year wishes in marathi 3
नवीन वर्ष आला! आपल्या जीवनात नवीन आनंद आणि आपल्या सर्व क्षणांमध्ये नवीन संभावनांची उजळवणी होवो! नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

happy new year wishes in marathi 7
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, नवीन सपने पूर्ण होवो, नवीन आनंद मिळो, हे माझे शुभेच्छा तुमच्या सर्वांसाठी!

happy new year wishes in marathi 1
नवीन वर्ष आला! तुमच्या आत्मविकासाचा, संपलेल्या सपनांचा आणि आपल्या प्रेमाचा एक नवा प्रारंभ होवो!

happy new year wishes in marathi 8
नवीन वर्षाच्या नवीन संध्याकोणातून, तुमच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणि सौभाग्य प्रवेश होवो! नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

happy new year wishes in marathi 10
नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी, हे शुभेच्छा माझी आहे की तुमच्या जीवनात नवीन रंग आणि उत्साह आवो!

happy new year wishes in marathi 2
नववर्षाच्या आगमनाने, सगळं तुमच्या जीवनात नवीन संघर्षांची सुरुवात होवो आणि सुख-शांति सदैव साथी राहो!

happy new year wishes in marathi 4
नवीन वर्ष आला, तुमच्या जीवनात नवीन उजळवणी होवो आणि सगळं तुमच्या सपनांचे पूर्ण होवो! नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

happy new year wishes in marathi 7
नवीन वर्षाच्या संध्याकोणात, तुमच्या जीवनात आनंद आणि सुख घेऊन, सगळं संपन्न होवो! नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

happy new year wishes in marathi 9

Feel free to use or modify these wishes to convey your warm greetings and blessings to your friends and family in Marathi.

Check out our New Year Wishes in English 2024 & New Year Wishes in Hindi 2024

Share on:
About Webrigo Team

Webrgo Team is a group of writers, readers, event managers, and business enthusiasts, with a passion for curating memorable experiences. The team’s expertise spans from planning New Year’s Events to celebrating cultural festivals like Diwali. The team’s knack for understanding the complications of event management shines through their insightful articles. With varied experiences in different fields and a knack for providing valuable information, we are here to guide you through real-life events.

2 thoughts on “New Year Wishes in Marathi | 2024”

Leave a Comment